Brandrådgivning

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S udfører professionel brandrådgivning med udgangspunkt i den nyeste  tekniske viden og lovgivning. De funktionsbaserede brandkrav, der trådte i kraft 1. juni 2004, rummer helt nye muligheder for at opføre spændende og tidssvarende byggerier, uden at brandsikkerheden tilsidesættes.

Firmaets kompetencer indenfor brandrådgivning omfatter udarbejdelse af brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation, brand- og flugtvejs-simulering samt brandteknisk eftervisning af bærende og adskillende bygningsdele.