Geoteknik

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S tilbyder geoteknisk rådgivning i alle projektfaser. Rådgivningen omfatter projektering af fundamenter, fundamentsforstærkninger, støttemure, spunsvægge, pæle, skråningsstabilitet, jordankre og byggegrubeindfatninger.