Restaurering og renovering

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har gennem flere årtier beskæftiget sig med restaurering og renovering og betragter det som et af firmaets væsentligste arbejdsområder.

En helt nødvendig forudsætning for at arbejde med gamle bygninger og bygværker er indsigt i tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder. Byggesagerne omfatter alt fra vores ældste historiske bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri. Sagerne kan derfor have vidt forskellig karakter. Fælles er dog, at der forud for projektering og udførelse som regel ligger et vigtigt og nødvendigt arbejde med bygningshistoriske og tekniske undersøgelser.

Byggeopgaverne projekteres typisk i samarbejde med arkitektfirmaer, og i forbindelse med de fredede og bevaringsværdige bygninger trækker firmaet gennem sit store faglige netværk desuden på andre nødvendige specialkompetencer.

I restaureringssammenhæng har firmaet det store privilegium igennem mange år at have arbejdet med en lang række historiske bygninger og bygværker såvel i Danmark som i udlandet, herunder Amalienborg Slot, Rosenborg, Christiansborg Slot, Kronborg, Nidarosdomen og Piazza d´oro i Hadrians Villa.

Renoveringsopgaverne omfatter dels et stort antal byggesager i den ældre københavnske boligmasse, dels store renoverings- og genopretningsarbejder på sociale boligbebyggelser som Vapnagård i Helsingør og Charlottegården i Hedehusene.