Historie

Firmaet blev grundlagt den 16. september 1948 af professor, docent Jørgen Nielsen (1918-2009) og blev drevet som personligt firma, indtil det i 1980 overgik til selskabsform, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører ApS. I 1994 ændredes firmaet til aktieselskab, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S. Firmaet ejes og ledes i dag af Erik Nielsen og Peter Hermansen.

Civilingeniør Jørgen Nielsen (1918-2009), rådgivende ingeniør og professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, var statiker og som ingeniør opvokset i en tid, hvor dansk ingeniørkunst internationalt var på toppen. Jørgen Nielsens arbejdsindsats lå i undervisning, i rådgivning og i teoretisk udvikling. Derfor var det naturligt, at han var æresmedlem i Dansk Selskab for Bygningsstatik.

Jørgen Nielsen var meget inspireret af sin far, N. J. Nielsen, der blev dr. techn. på en afhandling om jernbetonplader, og Jørgen fulgte i sin fars fodspor med udviklingen af sin kendte søjleformel (Bygningsstatisk Selskab 1953), med sin artikel om kræfter i gitterflader i Nordisk Beton i 1964 og som medforfatter på Skivebygningers stabilitet fra 1976, blot for at nævne nogle få af hans udgivelser - afhandlinger som har beriget den danske ingeniørstand.

Jørgen Nielsens interesse for samarbejdet mellem ingeniøren og arkitekten var stor, og han ledede udviklingen af faget Bærende Konstruktioner på Kunstakademiets Arkitektskole som docent. Han nåede at skaffe statikken en sådan status på Arkitektskolen, at det fik sit eget professorat. Det historiske aspekt fyldte meget i hans arbejde, både i teoretiske undersøgelser, i undervisningen og i tilknytning til restaureringsarbejder, og det var altid den statiske argumentation, han brugte i vurderingen af vores forfædres mesterværker.

Som ingeniør og statiker har han i praksis deltaget i adskillige spændende projekter med nogle af landets bedste arkitekter.

Jørgen Nielsen var en helt unik statiker, og hans særlige faglige indsigt er til stor inspiration for firmaet.