Organisation

Organisationsformen er kendetegnet ved en uformel struktur, hvor projektgruppen på den enkelte opgave sammensættes af medarbejdere med forskellige spidskompetencer, så vi sikrer at alle opgaver løses optimalt.

Det skal særligt fremhæves, at firmaets nuværende ledelse i en lang årrække har været tilknyttet firmaet som ledende medarbejdere og har medvirket aktivt ved firmaets opgaver. Den herved opnåede overordnede kontinuitet og interne erfaringsformidling underbygger firmaets store kompetence inden for de fagområder, vi beskæftiger os med.