Vi er rådgivende ingeniører med over 70 år i branchen

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har i over 70 år leveret rådgivningsydelser indenfor projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver, både i forbindelse med nybyggeri og ved renoverings- og restaureringsarbejder.

Firmaet har i alle årene markeret sig som et toneangivende ingeniørfirma. Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S er særligt anerkendt indenfor fagområderne bærende konstruktioner og restaurering.

Vores ydelser
Konstruktioner
Rådgivning og bistand vedrørende bærende konstruktioner er en af firmaets kerneydelser, og det er her, firmaet høster den største anerkendelse. Firmaet er kendt for sin ekspertise i bærende konstruktioner, såvel nybygninger som ombygninger og har medvirket som konstruktionsingeniør ved opførelse af flere markante og spektakulære byggerier.
Geoteknik

Vi tilbyder geoteknisk rådgivning i alle projektfaser. Rådgivningen omfatter projektering af fundamenter, fundamentsforstærkninger, støttemure, spunsvægge, pæle, skråningsstabilitet, jordankre og byggegrubeindfatninger.

Brandrådgivning

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S udfører brandrådgivning med udgangspunkt i den nyeste tekniske viden og lovgivning. I fællesskab med vores samarbejdspartner tilbyder vi brandrådgivning, som omfatter udarbejdelse af brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation, brand- og flugtvejs-simulering samt brandteknisk eftervisning af bærende og adskillende bygningsdele.

Installationer

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S tilbyder sammen med faste eksterne samarbejdspartnere rådgivning inden for tekniske anlæg og elektriske installationer i boliger, uddannelsesbyggeri, institutioner, erhverv og kulturbyggerier. Vi dækker området bredt og projekterer bygningsinstallationer inden for fagområderne: vand, varme, kloak, ventilation, køling, styringsteknik, sprinkling, tavleanlæg og kraftinstallationer, nødstrømsanlæg, belysningsanlæg, intelligente bygningsinstallationer, edb-kablingssystemer, kommunikation samt sikrings- og alarmsystemer.

Bygherrerådgivning

Vi har indgående kendskab til alle byggeriets faser, og derfor kan vi tilbyde optimal rådgivning for bygherrer og udbudsgivere. Som professionel sparringspartner er det vores mål at varetage bygherrens interesser gennem hele forløbet, så resultatet svarer til bygherrens forventninger til tid, økonomi og kvalitet. Ydelserne spænder lige fra tilstandsvurdering, projektgranskning, projektplanlægning, budgetanalyser, udbud og kontrahering, processtyring med fokus på tid, økonomi, risiko og kvalitet i alle byggeriets faser.

Bygningsundersøgelser

En helt nødvendig forudsætning for at arbejde med gamle bygninger og bygværker er indsigt i tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder. Byggesagerne omfatter alt fra vores ældste historiske bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri. Sagerne kan derfor have vidt forskellig karakter. Fælles er dog, at der forud for projektering og udførelse som regel ligger et vigtigt og nødvendigt arbejde med bygningshistoriske og tekniske undersøgelser.

Udvalgte referencer

Classic Car House

Nybyggeri og ombygning af to eksisterende bygningsmasse. Projektet omfatter byggeteknisk rådgivning og bistand vedrørende bærende konstruktioner og geoteknik. Det gamle Nationalmuseum ombygges til bilmuseum som sammen med de andre nye faciliter skaber et samlingspunkt for bilentusiaster med passion for klassiske biler.

Kalvebod Fælled Skole

Renovering af hovedbygning samt udvidelse med to nye bygninger i tæt samspil med den eksisterende bygning.

Grøndalsvængets Skole

Kalvebod Fælled Skole har idræt og bevægelse som særlig profil. Den er et levende fællesskab, man træder ind og ud af. Når skoledagen slutter, bruger forældre og beboere i området idrætssale og klasselokaler til sport, aftenkurser og samvær. Skolen har en stærk bæredygtighedsprofil og er blevet et offentligt mødested i Ørestad Syd.
Karriere
KONSTRUKTIONSINGENIØRER TIL RESTAURERING, RENOVERING OG NYBYGGERI
Konstruktør med Revit kendskab som har lyst til at arbejde med BIM og IKT

Søg uopfordret
Vil du være en del af et stærk fagligt team, som arbejder med spændende byggeprojekter – alt fra ombyning til nybyg? Send en uopfordret ansøgning, og vi vil kontakte dig.

Kontakt
Tel. +45 33 11 88 50
Mail. ing@jorgen-nielsen.dk