Anlæg

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S tilbyder rådgivning inden for fundering og anlægsarbejde, herunder byggegruber og indfatningsvægge. Vi har stor erfaring
med rådgivning og valg af funderingsløsning i forhold til den aktuelle problemstilling og de tilstedeværende jord- og funderingsforhold.

Vi tilbyder projektering og geoteknisk beregning af et bredt udvalg af funderings- og anlægskonstruktioner

– Design af fundering
– Pælefundering
– Stabilitetsberegninger
– Byggegruber
– Indfatningsvægge
– Jordankre
– Skråningssikring
– Voldgrave
– Voldgravsmure
– Skybrudssikring

Vi besidder den nødvendige erfaring og viden og udfører rådgivning i alle faser af projektet. Herunder indledende undersøgelser, analyser, planlægningen,

projektering, myndighedsbehandling samt tilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen.

Jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser, vibrationsmålinger og herunder opstilling af grænseværdier for vibrationshastighed, så skader og gener

i forbindelse med anlægsarbejdet hindres eller minimeres, udføres med bistand fra faste samarbejdspartnere.