Building information modelling (BIM) & Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Den største gevinst for bygherre og alle involverede parter under alle projektets faser ved brug af BIM er at man kan kvalitetssikre og skaber samlet projektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere. Ved brug af 3D-modeller bliver alt gennemskueligt for alle parter, og projektets størrelse og kompleksitet bliver mere synligt.

Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at fejl først opdages på pladsen under udførelsen. På baggrund af brugen af BIM i projekteringsfasen kan man hurtigere påvise og rette fejl og mangler til gavn for dig som kunde.

Værdiskabende projektering og færre fejl

Jørgen Nielsen A/S tilbyder alle ydelser indenfor BIM og IKT-ledelse/koordinering. Vi anvender BIM (Building Information Modeling) og IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) på de fleste af vores projekter, som skaber værdi i projektet i hele processen fra ide til drift.
BIM er økonomisk værdiskabende under projekteringen på grund af brugen af 3D-modeller og visuelle effekter. Gevinsterne under projekteringsfasen ligger især i, at du som bygherre får et samlet projektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere.

Anvendelse af intelligente 3D-modeller bliver alt gennemskueligt for dig og projektets parter, og projektets størrelse og kompleksitet bliver mere synligt. Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at fejl først opdages under udførelsen.

Ved anvendelse af digitale værktøjer kan man hurtigere påvise og rette fejl og mangler til gavn for dig som kunde.
I forbindelse med IKT-aftalerne sikre vi, at der anvendes et leverancespecifikationsskema, som fastlægger ejerskab, grænseflader, modelleringsniveau og ansvar for de enkelte bygningsdele i bygningsmodellerne.

Drift og vedligeholdelse
Når nøglen er afleveret, og drift og vedligeholdelse skal begynde er det en stor fordel når et projekt afleveres digitalt, og alle nødvendige informationer er integreret i en BIM-model. Her ligger der typisk store årlige besparelser.

IKT/BIM værktøjer

Vi anvender dagligt digitale BIM-værktøjer ifm. projekteringen af bærende konstruktioner og installationer. Gennem IKT-aftalerne opnår alle parter i byggeprojekt en række fordele, som er med til at skabe et bedre projekt/produkt.

Digitale værktøjer vi anvender:
– Autodesk Revit
– Autodesk Naviswork
– Solibri
– Autodesk Autocad
– Sketchup
– Autodesk Robot Structural Analysis

Gennem efteruddannelse af vores medarbejder sørger vi for at du får det bedste projekt hvor alle krav til IKT er overholdt. Derudover sikre vi igennem konferencer og kurser at vi har det nyeste viden inden området.

Ydelserne spænder bredt og herunder:
– Indledende arkivundersøgelse, bygningsregistreringer- og opmålinger samt tekniske screeninger
– Tilstandsvurderinger
– Indledende jordbunds- og miljøanalyser
– Deltagelse ved workshops ifm. ideoplæg og designprocesser samt brugerinvolvering
– Fastlæggelse af udbudsstrategier
– Projektstyring- og planlægning
– Budgetanalyser
– Udarbejdelse af idéoplæg, udbudsmaterialer, herunder byggeprogram
– Udbud og kontrahering
– Byggeledelse og bygherretilsyn
– Afleveringsforretninger, 1- og 5-årseftersyn