Brandrådgivning

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S udfører brandrådgivning med udgangspunkt i den nyeste tekniske viden og lovgivning. I fællesskab med vores samarbejdspartner tilbyder vi brandrådgivning for alle brandklasser (BK1-BK4), som omfatter udarbejdelse af brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation, brand- og flugtvejs-simulering samt brandteknisk eftervisning af bærende og adskillende bygningsdele.

Vi udføre brandteknisk rådgivning som overholde de nyeste krav til brandsikring af byggeri iht. Bygningsreglementet 2018 (BR18) og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De brandtekniske krav kan i visse tilfælde være komplekse og svært tilgængelige. Igennem vores faste samarbejdspartner hjælper vi dig med at udarbejde løsninger som opfylder kravene til brandsikring.

Vores samarbejdspartner har certificerede brandrådgivere i alle brandklasser (BK1-BK4), og vores medarbejdere har mange års erfaring med brandteknisk forhold. Vi har igennem mange år arbejdet med alle former for bygninger fra enfamiliehuse til store komplicerede byggerier, f.eks. etageejendomme, kontor/industri og institutioner m.m.

Vi arbejder både med brandsikring af ældre ejendomme og nye bygninger.

  • Generel brandstrategi
  • Brandteknisk dokumentation
  • Flugtvejsplaner
  • Brandtekniske tegninger
  • Nødvendige brandsikringstiltag
  • Brandsikring af etageadskillelse
  • Placering og antal af redningsåbninger
  • Opdeling i brandceller og brandsektionering