Bygherrerådgivning

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har indgående kendskab til alle byggeriets faser, og derfor kan vi tilbyde optimal rådgivning for bygherrer og udbudsgivere. Firmaet yder bygherrerådgivning til private såvel som offentlige bygherre.

Som professionel sparringspartner er det vores mål at varetage bygherrens interesser gennem hele forløbet af en byggesag, så resultatet svarer til bygherrens forventninger til tid, økonomi og kvalitet.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S tilbyder bygherrerådgivning med et bredt spekter af kompetencer og bred faglig viden om byggeriets processer. Ydelserne omfatter blandet andet tilstandsvurdering, projektgranskning, projektplanlægning, budgetanalyser, udbud og kontrahering, processtyring med fokus på tid, økonomi, risiko og kvalitet i alle byggeriets faser.

 

For Byggeskadefonden har firmaet udført et meget stort antal eftersyn og særlige undersøgelser af støttede byggerier af enhver art og har derved opbygget en meget stor erfaringsbase over byggetekniske svigt og skader, der er typiske for de seneste 10 år støttede nybyggerier.

 

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har inden for de seneste år bistået Landsbyggefonden i forskellige sammenhænge med teknisk bistand i forbindelse med støttetilsagn til renovering og kvarterløft af en række større almene boligbebyggelser.

Ydelserne spænder bredt og herunder:
– Indledende arkivundersøgelse, bygningsregistreringer- og opmålinger samt tekniske screeninger
– Tilstandsvurderinger
– Indledende jordbunds- og miljøanalyser
– Deltagelse ved workshops ifm. ideoplæg og designprocesser samt brugerinvolvering
– Fastlæggelse af udbudsstrategier
– Projektstyring- og planlægning
– Budgetanalyser
– Udarbejdelse af idéoplæg, udbudsmaterialer, herunder byggeprogram
– Udbud og kontrahering
– Byggeledelse og bygherretilsyn
– Afleveringsforretninger, 1- og 5-årseftersyn