Bygningsundersøgelser

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S tilbyder rådgivning inden for bygningsundersøgelser. Om nødvendigt med bistand fra samarbejdspartnere med de relevante fagområder som speciale. Firmaet har et velfungerende netværk af underrådgivere og specialister, der sikrer, at alle opgaver kan løses på et højt fagligt niveau.

Firmaet har stor erfaring med planlægning og udarbejdelse af program for forundersøgelse, så alle de for byggesagen nødvendige undersøgelser synliggøres, kortlægges, planlægges og udføres rettidigt i processen.

Undersøgelserne omfatter traditionelt arkivundersøgelser, historiske redegørelser, bygningsregistreringer- og opmålinger, kortlægning af bærende konstruktioner, jordbunds- og miljøanalyser, tekniske screeninger, klimaundersøgelser, kortlægning af forurenede byggematerialer og sundhedsskadelige stoffer.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har særlige stor erfaring med undersøgelse og analyse af bærende konstruktioner i alt fra vores ældste historiske bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri og firmaet særlig viden om tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder.

For Byggeskadefonden har firmaet udført et meget stort antal eftersyn og særlige undersøgelser af støttede byggerier af enhver art, og har derved opbygget en meget stor erfaringsbase over byggetekniske svigt og skader, der er typiske for de seneste 10 års støttede nybyggerier