Konstruktioner

Rådgivning og bistand vedrørende bærende konstruktioner er en af firmaets kerneydelser, og det er her firmaet høster den største anerkendelse.

Firmaet er kendt for sin ekspertise i bærende konstruktioner, såvel nybygninger som ombygninger og har medvirket som konstruktionsingeniør ved opførelse af flere markante og spektakulære byggerier.

Jørgen Nielsen har specialiseret sig i løsning af komplicerede ny- og ombygninger, funderingsarbejder, afhjælpning efter skader samt forstærkningskonstruktioner.

Vi udvikler konstant vores kompetencer

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har specialiseret sig i løsning af komplicerede ny- og ombygninger, funderingsarbejder, afhjælpning efter skader samt forstærkningskonstruktioner i forbindelse hermed. Firmaet besidder et omfattende kendskab til forskellige tiders byggeskikke og konstruktionsprincipper og har gennem en stor portefølje af byggesager erfaring med særlige opgaver inden for bærende konstruktio­ner, f.eks. bue-, hvælv-, skal- og skivekonstruktioner samt særegne trappekonstruktioner.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har to medarbejdere, der er certificerede statikere.

Firmaet forestår kontrol af større byggerier, hvor der fra bygherre eller myndigheder stilles krav om tredjepartskontrol. Eksempler herpå omfatter blandt Det Kongelige Skuespilhus og Ballerup Cykel Arena, hvor firmaet analyserede konstruktionen for fastlæggelse af årsag til kollaps.

Vi udvikler konstant vores kompetencer indenfor fagområdet bærende konstruktioner, og firmaets erfarne og engagerede medarbejdere har et højt efteruddannelsesniveau på området.

Endelig, men ikke mindst, er firmaet kendt for sin evne til at løse den stillede opgave ud fra de overordnede arkitektoniske hovedgreb, så både bygherrens, brugernes og arkitektens ønsker tilgodeses i størst muligt omfang.

Vil du vide mere om konstruktioner?

Vi udvikler konstant vores kompetencer indenfor fagområdet bærende konstruktioner og firmaets erfarne og engagerede medarbejdere har et højt efteruddannelsesniveau på området.

Peter Hermansen