Nybyggeri

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har stor erfaring med nybyggeri for privat såvel som offentlige bygherre. Byggesagerne omfatter alt fra mindre bygninger til byggerier med et etageareal på 20.000 m2.

Rådgivningen omfatter normalt bærende konstruktioner og geoteknik, som er firmaet væsentligste kerneområde. Vi besidder den nødvendige erfaring og viden og udfører rådgivning i alle faser af projektet. Herunder indledende undersøgelser, analyser, planlægningen, projektering, myndighedsbehandling samt fagtilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører er kendt for sin evne til at løse den stillede opgave ud fra de overordnede arkitektoniske hovedgreb, så både bygherrens, brugernes og arkitektens ønsker tilgodeses i størst muligt omfang.

Byggeopgaverne udføres typisk i samarbejde med arkitektfirmaer, hvor Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S indgår i rådgivningstemaet som underrådgiver på ingeniørsiden. Jørgen Nielsen A/S arbejder med en holistisk samarbejds- og analysetilgang, hvor alle relevante fagligheder skal inddrages og forskellige aspekter afsøges for at skabe overblik, og vurderinger vil aldrig være baseret på konstruktionsberegninger alene. Herigennem skabes det bedste grundlag for et godt tværfagligt projekteringsforløb.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S varetager også rådgivningsopgaver i totalrådgivning, med bistand fra samarbejdspartnere med de relevante fagområder som speciale. Firmaet har et velfungerende netværk af underrådgivere og specialister, der sikrer, at alle opgaver kan løses på et højt fagligt niveau.

Udgangspunktet for den enkelte rådgivningsopgave er altid at sammensætte et dynamisk og bredt team, der indrammer de faglige kompetencer, der kræves for opgavens løsning. Vores samarbejdspartnere har alle erfaring i at arbejde på tværs af faggrænser, således at alle parters specielle kompetencer udnyttes bedst muligt i relation til opgavens givne potentiale, rådgivningens karakter og bygherrens ønsker.

Det er firmaets vision, gennem en tværfaglig tilgang til projektet, at skabe helhedsorienterede og holdbare løsninger, med fokus på bygningsdesign, æstetik, funktionalitet, robust- og holdbarhed, bæredygtighed, miljø, sikkerhed og sundhed, drift og totaløkonomi.

Endelig, men ikke mindst, er firmaet kendt for sin evne til at løse den stillede opgave ud fra de overordnede arkitektoniske hovedgreb, så både bygherrens, brugernes og arkitektens ønsker tilgodeses i størst muligt omfang.

Nybyggeriopgaverne omfatter et stort antal byggesager som Classic Car House Kongens Lyngby (18.000 m2), Kalvebod Fælled Skole Ørestad (13.00 m2), Grøndalsvænget Skole København NV (9.000 m2), Egedal Rådhus Egedal kommune (18.000 m2) og ”Prismen” Idræts- og Kulturhus
København S (3.200 m2). Mange af opgaverne er udført i sammenarbejde med flere af landets førende og toneangivende arkitekter.