Fælleshuset i Herstedlund

Nybygning af fælleshus i Herstedlund. Selve huset er delt i fire niveauer. I den nederste etage ligger køkkenet, der kan benyttes uafhængigt af de øvrige rum. Over køkkenet ligger henholdsvis scenerum og multisalen, der enten kan benyttes i sammenhænge via en bred åben trappe eller som to separate rum.

Fælleshuset i Herstedlund

Øverste ligger himmelrummet – en tagterrasse med udsigt over hele området. I himmelrummet er der mulighed for forskellige sportslige aktiviteter. Terrassen omkranses af et 4 meter højt hegn der indgår som et element i facadeudtrykket

Som en integreret del af bygningen er etableret skaterrampe og klatrevæg.

Konstruktionen er markant, idet facaderne er udført med store udkragninger. Fælleshuset består af en primær betonkonstruktion i betonelementer og Bubble Deck

Beliggenhed
Robinievej 202, 2620 Albertslund
År
2007-2009
Bygherre
Freja Ejendomme A/S
Rolle og ydelse
Konstruktioner, geoteknik, brandrådgivning og byggeledelse
Samarbejdspartnere
Dorte Mandrup Arkitekter
Areal
400 m2
Byggesum
18 mio.
Billedkreditering
Adam Mørk
Fælleshuset

Nomineret til Mies van der Rohe-prisen 2011
Nomineret til World Architecture Festival 2010