Grøndalsvængets Skole

Kalvebod Fælled Skole har idræt og bevægelse som særlig profil. Den er et levende fællesskab, man træder ind og ud af. Når skoledagen slutter, bruger forældre og beboere i området idrætssale og klasselokaler til sport, aftenkurser og samvær. Skolen har en stærk bæredygtighedsprofil og er blevet et offentligt mødested i Ørestad Syd.

Grøndalsvængets Skole, kapacitets udvidelse og helhedsrenovering

Både nybyg og renovering gennemføres med fokus på energioptimering, bl.a. etableres der solcelleanlæg med registrering af energiproduktion og visualisering via webmonitor system. Størstedelen af det utidssvarende, nedslidte og energitunge belysningsanlæg udskiftes til fordel for et nyt anlæg, dimensioneret med fokus på energireduktion bl.s. gennem den mest optimale udnyttelse af dagslyset, gennem bevægelsesdetektering, dagslysregulering og zoneopdeling. Videre etableres behovsstyret ventilationsanlæg med høj genvindingsgrad (min. 80 %.) Ift. materialerne er der tænk på robusthed og minimering af drift- og vedligeholdsbehovet. desuden er der anvendt genbrugstegl og C2C-certificeret kalkmørtel.

Projektet er udført i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

Beliggenhed
Grøndalsvængets Skole
År
2014-2018
Bygherre
Københavns Ejendomme
Rolle og ydelse
Konstruktion, geoteknik og tilsyn
Samarbejdspartnere
JJW Arkitekter
Areal
Ny Indskolingsbygning: Brutto: 2754 m² Netto: 1950 m² – Ny idrætsbygning: Brutto: 1629 m² Netto 1250 m² – Ombygning eksist. skole: Brutto: 5100 m² Netto: 3800 m²
Byggesum
188 mio. kr.