Kalvebod Fælled Skole

Renovering af hovedbygning samt udvidelse med to nye bygninger i tæt samspil med den eksisterende bygning.

Cirkulær skole med integreret idrætshal

Kalvebod Fælled Skole ligger på kanten mellem fredet natur på Kalvebod Fælled og nybygget by i Ørestad Syd. Skolen er den første skole i København, der er opført efter folkeskolereformen fra 2014 og bygget med en idræts- og bevægelsesprofil. Målet har været at skabe gode, inspirerende vilkår for børn og voksnes skole- og fritidsliv. Fysisk bevægelse er indlejret i huset gennem en idrætshal, der ligger integreret i skolens midte.

Skolen er et levende fællesskab man træder ind og ud af. Når dagen slutter for børnene, kommer fritidsbrugerne til. De bruger den udendørs boldbane, idrætshallen, kropseksperimentariet, musikfaciliteter, den lille gymnastiksal, madkundskab, håndværk og design, en række basislokaler, spiseområdet og auditoriet. Her trives samværet både dag og aften.

Beliggenhed
Ørestad Syd
År
2014-2018
Bygherre
Københavns Ejendomme
Rolle og ydelse
Konstruktioner, geoteknik og brandrådgivning.
Samarbejdspartnere
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Areal
11.000 m2
Byggesum
Ca. 400 mio. kr.
Cirklen, idrætshallen og fællesskabet

Den cirkulære grundform giver en logisk og rationel, rumlig organisering af skolebygningen. Resultatet er stor overskuelighed, afstemte dagslysforhold og et optimalt forhold mellem fordelings- og nyttearealer.

Idrætshallen ligger i skolens midte, som en kerne der spreder sin energi til hele huset. Fra hallen breder en række rumligheder sig; først atrier der bæres af synlige betonsøjler i hele husets højde og giver udsyn til idrætshallen fra alle etager. Derefter følger etagernes ringe, der bølger ud og former fællesområder til samvær mod atriet og fortætter sig til klasselokaler og kontorer mod facaden. Stueplan rækker ud mod byen med ankomst- og spiseområder, auditorium, musikrum, omklædning og en lille sal. På førstesalen ligger den store idrætssal og herefter følger tre etager; først indskolingen, dernæst mellemtrinnet og udskolingen øverst, hvor de ældste elever også kan bruge taget over idrætshallen som tagterrasse.

Den cirkelformede skole i fem etager ligger direkte ud mod fælleden mellem fredet natur og nybygget by. Ambitionen har været at skabe et sted, der giver værdi til de folk, der bor tæt på skolen i Ørestad Syd, såvel som for skolebørnene. Det er derfor en skole uden afgrænsende hegn og barrierer mod naturen og byen. Fra de mange døre strømmer børn ind og ud i tæt kontakt med omgivelserne. Også indefra klasselokalerne og kantinen oplever man den store natur. På samme tid er skolens uderum og boldbaner blevet et nyt byrum, der inddrager de nye omkringliggende boligkvarterer og skaber værdi i hverdagen for naboerne. Den nye by ved Kalvebod Fælled har med skolen fået et
fælles mødested.