Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled Skole har idræt og bevægelse som særlig profil. Den er et levende fællesskab, man træder ind og ud af. Når skoledagen slutter, bruger forældre og beboere i området idrætssale og klasselokaler til sport, aftenkurser og samvær. Skolen har en stærk bæredygtighedsprofil og er blevet et offentligt mødested i Ørestad Syd.

SCROLL
Cirkulær skole med integreret idrætshal

Kalvebod Fælled Skole ligger på kanten mellem fredet natur på Kalvebod Fælled og nybygget by i Ørestad Syd. Skolen er den første skole i København, der er opført efter folkeskolereformen fra 2014 og bygget med en idræts- og bevægelsesprofil. Målet har været at skabe gode, inspirerende vilkår for børn og voksnes skole- og fritidsliv. Fysisk bevægelse er indlejret i huset gennem en idrætshal, der ligger integreret i skolens midte.

Skolen er et levende fællesskab man træder ind og ud af. Når dagen slutter for børnene, kommer fritidsbrugerne til. De bruger den udendørs boldbane, idrætshallen, kropseksperimentariet, musikfaciliteter, den lille gymnastiksal, madkundskab, håndværk og design, en række basislokaler, spiseområdet og auditoriet. Her trives samværet både dag og aften.

Beliggenhed
Ørestad Syd
År
2014-2018
Bygherre
Københavns Ejendomme
Rolle og ydelse
Konstruktioner, geoteknik
og brandrådgivning.
Samarbejdspartnere
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Areal
11.000 m2
Byggesum
Ca. 400 mio. kr.

Cirklen, idrætshallen og fællesskabet

Den cirkulære grundform giver en logisk og rationel, rumlig organisering af skolebygningen. Resultatet er stor overskuelighed, afstemte dagslysforhold og et optimalt forhold mellem fordelings- og nyttearealer.

Idrætshallen ligger i skolens midte, som en kerne der spreder sin energi til hele huset. Fra hallen breder en række rumligheder sig; først atrier der bæres af synlige betonsøjler i hele husets højde og giver udsyn til idrætshallen fra alle etager. Derefter følger etagernes ringe, der bølger ud og former fællesområder til samvær mod atriet og fortætter sig til klasselokaler og kontorer mod facaden. Stueplan rækker ud mod byen med ankomst- og spiseområder, auditorium, musikrum, omklædning og en lille sal. På førstesalen ligger den store idrætssal og herefter følger tre etager; først indskolingen, dernæst mellemtrinnet og udskolingen øverst, hvor de ældste elever også kan bruge taget over idrætshallen som tagterrasse.

Fold ud for at læse mere