Renovering

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har gennem flere årtier beskæftiget sig med renoverings- og ombygningsprojekter, herunder transformationer og betragter det som et af firmaets væsentligste arbejdsområder.

En helt nødvendig forudsætning for at arbejde med gamle bygninger og bygværker er indsigt i tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder. Byggesagerne omfatter alt fra ældre bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri. Sagerne kan derfor have vidt forskellig karakter. Fælles er dog, at der forud for projektering og udførelse som regel ligger et vigtigt og nødvendigt arbejde med bygningshistoriske og tekniske undersøgelser.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har særlige kompetencer indenfor ombygning og indgreb i eksisterende bærende konstruktioner.

Byggeopgaverne udføres typisk i samarbejde med arkitektfirmaer, hvor Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S indgår i rådgivningstemaet som underrådgiver på ingeniørsiden i alle projektets faser.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S varetager også rådgivningsopgaver i totalrådgivning, med bistand fra samarbejdspartnere med de relevante fagområder som speciale. Firmaet har et velfungerende netværk af underrådgivere og specialister, der sikrer, at alle opgaver kan løses på et højt fagligt niveau.

Firmaet har et stort og bredt kendskab til den samarbejdsform, der kendetegner projektforløbet i renoveringssager og helhedsplaner i tilknytning til almene boligbebyggelser, hvor inddragelse og indsigt i brugernes behov er nøgleordet, og hvor dialog med brugerne omkring projektets forløb er væsentlig. Firmaet har i flere byggesager forestået brugerinvolvering, afholdelse af møder med byggeudvalg samt deltaget i bestyrelses- og brugermøder. Firmaet har deltaget i flere workshops, hvor der er arbejdet koncentreret og praktisk med brugerne for løsningen af den specifikke opgave. Endvidere har firmaet fokus på samarbejdet med bygherren, hvor vi gennem en kompetent rådgivning afklarer projektets omfang og drift.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har særlige kompetencer indenfor ombygning og indgreb i eksisterende bærende konstruktioner, hvor der stilles der store krav til omhyggelig planlægning og vurdering af såvel midlertidige som permanente forhold for de bærende konstruktioner.

Renoveringsopgaverne omfatter dels et stort antal byggesager i den ældre københavnske boligmasse, dels store renoverings- og genopretningsarbejder og helhedsplaner på almene boligbebyggelser som Galgebakken i Albertslund, Vapnagård i Helsingør, Tibberupparken i Espergærde og Charlottegården i Hedehusene samt store skolerenoveringssager i forbindelse med helheds- og kapacitetsudvidelser som Grøndalsvænget skole og Kirsebærhaven skole, begge i Københavns kommune.