Certificeret statikere

Efter overgangen til BR18 er den tekniske byggesagsbehandling udfaset fra den kommunale myndigheder til certificeret statiker. De certificerede statikere skal nu sikre at dokumentationen og kontrollen udføres iht. BR18.

Tidligere har man anvendt anerkendte statikre som var en ingeniør med særlig ekspertise i bærende konstruktioner. Disse er nu erstattet med certificerede statikere. Statikeren kvalitetssikrer større og evt. komplicerede byggeprojekter, da myndighederne efter den nye certificeringsordning ikke længere foretager kontrol af de bærende konstruktioner.

Certificerede statikere i KK2, KK3-KK4

Firmaet har valgt at certificere 2 medarbejder som kan varetage det tekniske sagsbehandling af alle vores projekter.

Begge medarbejder har tilsammen mange års erfaring og en særlig interesse for kvalitetssikring af projektmaterialet, men også sikre at kontrol og tilsyn bliver plangt og udført så fejl og mangler kan undgås.

Begge vores certificerede statikere arbejder ikke kun alene med kontrol, men veksler mellem projektering af egne projekter og kontrol af de øvrige kollegernes projekter. De certificerede statiker deltager i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

Vi har medarbejder som har opnået KK2, KK3 – KK4 certification som daglig er med til at styrke det faglig niveau samt sikre at alle de tekniske forhold iht. BR18 bliver overholdt

Mangler I en certificeret statiker til jeres projekt, så hjælper vi gerne.

Certificeret statikere

Jesper Asserbo

Certificeret statiker KK3-KK4
Civilingeniør (B) DTU 2000