Restaurering

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har gennem flere årtier beskæftiget sig med restaurering og betragter det som et af firmaets væsentligste arbejdsområder.

En helt nødvendig forudsætning for at arbejde med gamle bygninger, bygværker og anlæg er indsigt i tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder. Byggesagerne omfatter alt fra vores ældste historiske bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri. Sagerne kan derfor have vidt forskellig karakter. Fælles er dog, at der forud for projektering og udførelse som regel ligger et vigtigt og nødvendigt arbejde med bygningshistoriske og tekniske undersøgelser.

I restaureringssammenhæng har firmaet det store privilegium igennem mange år at have arbejdet med en lang række historiske bygninger og bygværker såvel i Danmark som i udlandet

Byggeopgaverne projekteres typisk i samarbejde med arkitektfirmaer, og i forbindelse med de fredede og bevaringsværdige bygninger trækker firmaet gennem sit store faglige netværk desuden på andre nødvendige specialkompetencer.

I restaureringssammenhæng har firmaet det store privilegium igennem mange år at have arbejdet med en lang række historiske bygninger og bygværker såvel i Danmark som i udlandet, herunder Amalienborg Slot, Rosenborg, Christiansborg Slot, Frederiksborg Slot, Frederiksberg Slot, Kastellet, Kronborg, Nidarosdomen og Piazza d´oro i Hadrians Villa.

Restaureringssagerne udføres i tæt samarbejde med fredningsmyndighederne, og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, for hvem firmaet også yder konsulentbistand.