Renovering

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har gennem flere årtier beskæftiget sig med renoverings- og ombygningsprojekter, herunder transformationer og betragter det som et af firmaets væsentligste arbejdsområder.

En helt nødvendig forudsætning for at arbejde med gamle bygninger og bygværker er indsigt i tidligere tiders byggeskik, faglige traditioner, materialer og restaureringsmetoder. Byggesagerne omfatter alt fra ældre bygninger til nyere industrialiseret elementbyggeri. Sagerne kan derfor have vidt forskellig karakter. Fælles er dog, at der forud for projektering og udførelse som regel ligger et vigtigt og nødvendigt arbejde med bygningshistoriske og tekniske undersøgelser.

SCROLL

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S har særlige kompetencer indenfor ombygning og indgreb i eksisterende bærende konstruktioner.

 

Byggeopgaverne udføres typisk i samarbejde med arkitektfirmaer, hvor Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S indgår i rådgivningstemaet som underrådgiver på ingeniørsiden i alle projektets faser.

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S varetager også rådgivningsopgaver i totalrådgivning, med bistand fra samarbejdspartnere med de relevante fagområder som speciale. Firmaet har et velfungerende netværk af underrådgivere og specialister, der sikrer, at alle opgaver kan løses på et højt fagligt niveau.

 

Firmaet har et stort og bredt kendskab til den samarbejdsform, der kendetegner projektforløbet i renoveringssager og helhedsplaner i tilknytning til almene boligbebyggelser, hvor inddragelse og indsigt i brugernes behov er nøgleordet, og hvor dialog med brugerne omkring projektets forløb er væsentlig. Firmaet har i flere byggesager forestået brugerinvolvering, afholdelse af møder med byggeudvalg samt deltaget i bestyrelses- og brugermøder. Firmaet har deltaget i flere workshops, hvor der er arbejdet koncentreret og praktisk med brugerne for løsningen af den specifikke opgave. Endvidere har firmaet fokus på samarbejdet med bygherren, hvor vi gennem en kompetent rådgivning afklarer projektets omfang og drift.

Fold ud for at læse mere